+370 688 58799
info@norgvezospastas.lt

Taisyklės

Siuntos nuo durų iki durų

Draudžiama Vežti

Vežimo sutartis

Siuntėjas ir MB „NorgvežosPaštas“ (toliau vadinama Vežėju) sudarė šią vežimo sutartį:

1. Siuntėjo atsakomybė:
1.1.        Siuntėjas garantuoja, kad siunta supakuota teisingai ir ant jos nurodyti tikslūs Siuntėjo ir Gavėjo rekvizitai (siuntėjo pavadinimas, siuntėjo adresas, siuntėjo telefono numeris, gavėjo pavadinimas, gavėjo tikslus adresas: gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas ir šalis, gavėjo telefono numeris, siunčiamų pakuočių skaičius: 1/4, 2/4, …, 4/4). Esant netiksliai Gavėjo informacijai siunta gali būti grąžinama Siuntėjui. Toks siuntos grąžinimas neatleidžia Siuntėjo nuo atsiskaitymo su Vežėju pareigos.
1.2.        Siuntėjas garantuoja, kad siuntoje nėra draudžiamų gabenti daiktų: tabako gaminių, alkoholinių gėrimų, greitai gendančių maisto produktų, pinigų, čekių, vekselių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, meno kūrinių, šaunamųjų ar kitų ginklų, pavojingų krovinių, cheminių krovinių, degių prekių ir bet kokių kitų daiktų, kuriuos draudžia į valstybę, kur siunta yra gabenama ar pravažiuoja tranzitu, įvežti šios valstybės nacionaliniai teisės aktai, įskaitant ir teisės aktus, priimtus vyriausybės ar bet kokios kitos valdžios institucijos.
1.3.        Pažeidus 1.2. punkte numatytus draudimus Siuntėjas įsipareigoja padengti visas dėl to Vežėjo (įskaitant negautas pajamas) ir trečiųjų asmenų patirtas išlaidas.
1.4.        Siuntėjas, kurio siuntoje randama draudžiamų vežti daiktų, įsipareigoja sumokėti Vežėjui nurodyto dydžio baudas:
Už kiekvieną rastą 20 vnt. cigarečių įpakavimą – 10 EUR bauda
Už kiekvieną rastą 50 gr. tabako gaminių įpakavimą – 30 EUR bauda
Už kiekvieną rastą 1 vnt. alkoholinių gėrimų – 50 EUR bauda
Už kiekvieną rastą 1 kg bulvių ir blogai supakuotų greitai gendančių maisto produktų 1 vnt. – 30 EUR bauda
Už kiekvieną aukščiau nepaminėtą draudžiamų vežti daiktų 1 vnt. – 100 EUR bauda
1.5.  Siuntėjas įsipareigoja papildomai apmokėti už savo siuntos priskaičiuotus muito ar kitus mokesčius.
2. Vežėjo atsakomybė:
2.1.        Vežėjas prisiima visą atsakomybę už dėl jo kaltės prarastą ar sugadintą siuntą, pagal Lietuvos Respublikos numatytus įstatymus ir kitus galiojančius teisės aktus.
2.2.        Vežėjas neatsako už siuntos apgadinimą, jei Siuntėjas nesilaiko siuntos pakavimo ir ženklinimo reikalavimų.
2.3.        Vežėjas neatsako už valstybinių institucijų sulaikytą ar konfiskuotą siuntą.
2.4.        Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už siuntos pristatymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurių negalėjo išvengti.

3. Siuntų tikrinimas:
3.1.        Siuntėjas, perduodamas siuntą ir pasirašydamas šią sutartį, sutinka, kad vežėjas bet kuriuo metu turėtų teisę patikrinti siuntos turinį ir įsitikinti, kad joje nėra neleidžiamų vežti daiktų, taip apsaugodamas teikiamų paslaugų kokybę.
3.2.        Vežėjas garantuoja, kad siuntos tikrinimas atliekamas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4. Pretenzija ir žalos atlyginimas:
4.1.        Siuntėjas privalo vežėjui pateikti pretenziją dėl siuntos turinio apgadinimo ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas, nuo siuntos gavimo. Pretenziją pateikus vėliau turi būti neginčijama priežastis, dėl kurios šio veiksmo nebuvo galima atlikti per numatytą laikotarpį, kitu atveju, pretenzija bus pripažinta negaliojančia.
4.2.        Vežėjas įsipareigoja patvirtintos pretenzijos žalą atlyginti ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių dienų.